Je skvělé vyhrát, přetěžké je vyhrávat

I. - testosteron

04.05.2009 19:18

Testosteronová výživa (I.)
 

 

Fakt, že v lidském těle je testosteron hlavním anabolickým androgenním steroidním hormonem, zodpovědným mimo jiné za množství svalové hmoty, je jistě většině našich čtenářů známý. Skutečnost, že umělé podávání testosteronu ve formě farmaceutických preparátů (neboli anabolických steroidů) patří do kategorie nedovoleného zneužívání dopingových látek, také jistě nikoho nepřekvapí. Co by Vás ale překvapit mohlo, je informace, že zvýšení přirozené produkce testosteronu ve Vašem těle lze dosáhnout nikoliv nebezpečným zneužíváním nedovolených látek, ale „pouze“ cílenou výživou!


 

 

 

 

Třídílný seriál o testosteronové výživě bude zahrnovat celkem šest kapitol týkajících se základních informací o testosteronu a jeho tvorbě v těle, o výživě zvyšující přirozenou produkci testosteronu a chybět nebude ani názorný příklad jídelníčku.

Co Vás tedy čeká a nemine?

 • 1. díl - fyziologie a biochemie tvorby testosteronu
 • 2. díl - obecné předpoklady výživového plánu zvyšujícího přirozenou produkci testosteronu
 • 3. díl - další vybrané potraviny a jídla zvyšující produkci testosteronu, příkladný jídelníček dle zásad testosteronové výživy


 

 

 

 

Proč by Vás vlastně mělo zajímat přirozené zvýšení produkce testosteronu?

Jak stojí v úvodní větě článku, testosteron je hlavní anabolický androgenní steroidní hormon, jehož působení lze tedy rozdělit jako dvojí:

1. anabolické

 • zvýšení anabolických reakcí ve tkáních: zrychlení replikace a tvorby všech typů RNA (ribonukleových kyselin) a zvýšená proteosyntéza (zvýšení retence dusíku a navození pozitivní dusíkové bilance), což vede k nárůstu objemu svalové hmoty, zvýšení svalové síly kosterních svalů a větší kostní density (prevence vzniku osteoporózy)

   
 • testosteron rovněž ovlivňuje poměr tělesného složení: za podpory nárůstu svalové hmoty současně snižuje množství tukové tkáně

   
 •  pozitivní ovlivnění tvorby energie a významné zkrácení doby potřebné k regeneraci organismu po zátěži

   
 • stimulace erytropoézy (tvorby červených krvinek) a tím zvýšení transportní kapacity oběhového systému pro kyslík; pozitivní ovlivnění obranyschopnosti organismu

   
 • blokování katabolického účinku stresových hormonů při intenzivní zátěži

2. androgenní

 • rozvoj sekundárních pohlavních charakteristik (ochlupení a růst vousů, zvětšení hrtanu a prohloubení hlasu), formování sexuálního chování a libida (u obou pohlaví), stimulace spermatogeneze aj.

Abychom si mohli konkrétně ukázat jednotlivé skupiny potravin a jídelníček podporující přirozenou tvorbu testosteronu v lidském těle, je třeba si nejprve vysvětlit fyziologické a biochemické aspekty tvorby tohoto nejdůležitějšího mužského pohlavního hormonu.

1. Fyziologie tvorby testosteronu

Celý proces produkce testosteronu v lidském těle začíná v hypotalamu, což je spodní část mezimozku. Zde jsou produkovány tzv. spouštěcí (neboli „releasing“) hormony, které mají identické účinky, a tak se nazývají jednotně jako gonadoliberiny (GnRH). Místem účinku gonadoliberinů je hypofýza (neboli podvěsek mozkový), přesněji její přední část (adenohypofýza), která pod vlivem gonadoliberinů produkuje gonadotropiny: folitropin (FSH) a lutropin (LH). Oba gonadotropiny stimulují gonády (neboli pohlavní žlázy) ke tvorbě pohlavních hormonů. V případě mužů jsou tedy hlavním cílovým orgánem gonadotropinů varlata, kde se tvoří androgeny (z řeckého andros = muž), v případě žen vaječníky, kde se tvoří estrogeny (z řeckého oistros = prudký impulz).

Podívejme se ale na aktivitu obou gonadotropinů u mužů poněkud podrobněji: folitropin (neboli folikulostimulační hormon) zodpovídá za tvorbu spermií v Sertoliho buňkách varlat. Naproti tomu působením lutropinu (neboli luteinizačního hormonu) dochází k produkci testosteronu v Leydigových buňkách varlat. Pokud jste si v souvislosti s luteinizačním hormonem vzpomněli na doplněk stravy Tribulus terrestris, tak Vás chválím! Právě zvýšení sekrece LH je mechanismem účinku, jakým Tribulus terrestris při suplementaci zvyšuje přirozenou tvorbu testosteronu.

Denní produkce testosteronu činí u dospělého muže 3 – 10 mg a normální plazmatické koncentrace celkového testosteronu se pohybují mezi 8 – 34 nmol/l. Testosteron se v plazmě nachází buď volný (2 %), nebo vázaný (98 %) na specifický plazmatický protein (SHBG – sex hormone binding globulin a TeBG – testosterone binding globulin; 44 %) či na albumin (54 %). Samotné biologické účinky má pouze forma volná anebo vázaná na albumin, zatímco testosteron vázaný na plazmatický protein (SHBG nebo TeBG) je biologicky neaktivní.

2. Biochemie tvorby testosteronu

Všechny steroidní hormony se v lidském těle tvoří ze stejného metabolického prekurzoru – cholesterolu. Cholesterol v krvi cirkuluje ve formě lipoproteinů, z nichž nejznámější jsou lipoproteiny s nízkou hustotou - LDL (low density lipoproteins), známé jako „zlý“ cholesterol, protože cholesterol transportují z jater a ukládají do periferních tkání včetně cév, a lipoproteiny s vysokou hustotou - HDL (high density lipoproteins), známé jako „hodný cholesterol“, protože jsou jedinými částicemi v lidském těle schopnými odstraňovat „usazený“ cholesterol z cév a transportovat ho zpět do jater. Vraťme se ale zpět k tvorbě steroidních hormonů.

Konverze cholesterolu na steroidní hormony se v lidském těle odehrává v kůře nadledvin a v pohlavních žlázách obou pohlaví (tedy ve varlatech a vaječnících). Jak si můžete názorně všimnout na obrázku, prvním společným krokem pro syntézu všech steroidních hormonů je tvorba progesteronu přes meziprodukt pregnenolon (čísla v závorkách udávají počet uhlíků dané molekuly). Ačkoliv je progesteron znám hlavně jako hormon žlutého tělíska u žen, je produkován jako metabolický prekurzor steroidních hormonů i u mužů. Po přeměně cholesterolu na progesteron se již tedy mohou začít syntetizovat všechny tři hlavní skupiny steroidních hormonů v lidském těle: glukokortikoidy, mineralokortikoidy a pohlavní hormony (androgeny a estrogeny).

V kontextu tohoto článku si nyní jen ve zkratce připomeňme, že vskutku nejdůležitějším glukokortikoidem lidského organismu je kortizol, označovaný také jako „hormon chronického stresu“, který způsobuje katabolismus bílkovin kosterních svalů a zvyšuje glykémii krve.

Jak již vyplývá z názvu, hlavní mineralokortikoid aldosteron nehospodaří s glukózou, ale s minerálními látkami: podporuje retenci sodných iontů a vylučování draselných iontů, čímž ovlivňuje objem tělních tekutin.

Konečně třetí skupinou steroidních hormonů jsou hormony pohlavní. Posledním meziproduktem při syntéze testosteronu je androstendion, který sám již disponuje malou androgenní účinností. Androstendion vzniká buď metabolickou cestou z progesteronu, nebo z pregnenolonu přes zajímavý meziprodukt dehydroepiandrosteron (DHEA), který má stejně jako androstendion také svou androgenní aktivitu. Tak či onak, hydrogenací androstendionu konečně vzniká testosteron, hlavní mužský androgen. Pro úplnost je nutné podotknout, že metabolickými prekurzory ženských pohlavních hormonů - estrogenů jsou právě androgeny, z nichž se estrogeny tvoří až posléze za účasti enzymu aromatázy, který je přítomný ve všech tkáních produkujících estrogeny (vedle vaječníků např. ještě nadledviny, placenta, mozek a tuková tkáň).

Bohužel, estrogeny se tedy mohou „aromatizací“ tvořit i u muže právě v mozku nebo v tukové tkáni, což může vést jak k dalším tukovým přírůstkům, tak ale hlavně mechanismem negativní zpětné vazby ke snížení produkce gonadotropinů na úrovni hypofýzy – výsledkem je pak snížená produkce testosteronu, což je spolu se zvýšenou hladinou estrogenů z hlediska budování svalů situace velmi nepříznivá. Naštěstí lze cílenou výživou jak množství testosteronu maximalizovat, tak množství vznikajících estrogenů minimalizovat, pojďme se podívat jak!

 

Rozsáhlé informace, jaké zákonitosti by měla splňovat cílená výživa, která podpoří tvorbu přirozeného testosteronu v lidském těle, přinese následující díl seriálu

AddThis

 

'; template.withoutRecords = ''; template.htmlPrefix = '
'; template.htmlSuffix = '
'; template.rowDelimiter = ''; template.rowGroupDelimiter = ''; template.rowGroup = ''; template.rowsInfo = ''; template.backLink = 'https://cms.atletika-masters.webnode.cz/fyziologie/';var formatter = new TemplateFormatter(template); formatter.blockIdentifier = 'detailScriptInside'; formatter.addObserver(new PageDataObserver('news.title')); return formatter; } $('detailScriptInside')._getUsotCollection = function() { var usot_id = 'detailScriptInside'; var usotName = 'news'; var coll = new UsotCollection(); coll.setLangMetadataType('fe'); coll.outputFormatter = $(usot_id)._getOutputFormatter(); coll.outputElement = $(usot_id+'Area'); coll.handlerId = usot_id+'_refreshhandler'; ajaxEngine.registerAjaxObject(coll.handlerId, coll); ax_req = coll.getRequest(usotName, $(usot_id)._settings['filter'], $(usot_id)._settings['order'], $(usot_id)._settings['limit'], $(usot_id)._settings['categoryId']); ax_req.body.offsetName = $(usot_id)._settings['offsetName']; ax_req.body.pagingLink = $(usot_id)._settings['pagingLink']; ax_req.body.settings = $(usot_id)._settings; return ax_req; } Rubicus.util.setBlockRowMenu('detailScriptInside'); /* */

Kontakt

Jiří Urban

tuhykk@seznam.cz

OTROKOVICE
765 02 Česká republika
SKYPE: atleturban

MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 605 020 263 P.Gybas
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 604 636 901 R.Novák
+420 608 224 946 F.Uhlík

předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska

Vyhledávání

SSCO -- Speed skating club Otrokovice

ZLÍNSKÝ KRAJ MĚSTO OTROKOVICE ČAS JISKRA

TOPlistTOPlist

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode